MaqedoniTopLajm

Takim i ministrit Hoxha në ambientet e MBPEU-së

Ai u shpreh në rrjetin social facebook:

Prodhimi kontraktual është zgjidhja më e mirë për prodhuesit bujqësorë sepse në atë mënyrë kanë prodhim dhe plasman të besueshëm.

Në ambientet e MBPEU-së realizova takim me grupin punues për prodhimin kontraktual të lulediellit, në të cilin morën pjesë Goranço Lazov (Kristal 1923), Nikola Petkovski (Bonier), Angela Gerovska (Asociacioni i Prodhuesve të Lulediellit), Nikola Gjerovski (Bispromet) dhe Lençe Nikollovska (Agrotim).

Projekti i filluar dy vjet më parë, i cili trefishoi prodhimin e lulediellit industrial, vazhdon edhe në vitin 2021 me mbështetjen e MBPEU-së.

Në takim u diskutua për mundësinë e kontraktimit të prodhimit edhe për kulturat tjera, të tilla si soja dhe repa e vajit, për të cilat ndërmarrja Kristal 1923 nga Velesi do të jetë përsëri blerësi.
———-
Договорното производство е најдоброто решение за земјоделските производители бидејќи на тој начин имаат сигурно производство и пласман.

Во просториите на МЗШВ остварив средба со работната група за договорно производство на сончоглед, на кој учествуваа Горанчо Лазов (Кристал 1923), Никола Петковски (Бониер), Ангела Геровска (Асоцијација на производители на сончоглед), Никола Ѓеровски (Биспромет) и Ленче Николовска (Агротим).

Проектот кој започна пред две години, со кој тројно се зголеми производството на индустриски сончоглед, продолжува и во 2021 година со поддршка на МЗШВ.

На средбата се разговараше за можноста од договорно производство и на други култури, како соја и маслодајна репка за кои како откупувач повторно ќе се јави компанијата Кристал 1923 од Велес.

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
Close
Close