LajmeMaqedoniTopLajm

Pensionet do të paguhen nga 26 gushti vetëm përmes bankave

Pensionet përmes bankave tregtare do të fillojnë të paguhen nga 26 gushti. Konsumatorët do t’i kenë në dispozicion përmes rrjeteve të bankomateve dhe do t’i përdorin ato në rrjetin tregtar, ndërsa pagesa e parave të gatshme do të bëhet në katër grupe më 26, 27 dhe 28 gusht dhe më 1 shtator. Këtë muaj, shfrytëzuesit e pensioneve që e morën pensionin në adresën e tyre përmes Postës, nuk do të mund ta ushtrojnë këtë të drejtë, sepse asnjë bankë nuk ka lidhur marrëveshje me Postën e Maqedonisë për këtë shërbim, pas dështimit të Bankës Eurostandard.

Pensionistët të cilët i kanë marrë pensionet e tyre në adresën e shtëpisë duhet të hapin një llogari transaksioni në një bankë tjetër dhe ta tërheqin pensionin e tyre nga ajo bankë, shkruan MIA, përcjell INA

Deri më tani, asnjë bankë tjetër nuk ka lidhur marrëveshje me Postën e Maqedonisë. Deri më tani, vetëm Banka Eurostandard kishte marrëveshje për dërgimin e pensioneve në adresë shtëpie, të cilës Banka Popullore ia hoqi lejen e punës.

Qeveria dje miratoi vendim me të cilin e obligon Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut dhe u rekomandon bankave afariste të sigurojnë pagesa shtesë të rregullta për shfrytëzuesit e pensioneve të cilat janë transferuar nga Eurostandard banka SHA Shkup në banka të tjera afariste, me qëllim që të njëjtët mund të disponojnë me pensionet e muajit gusht më 7 shtator, 14 shtator dhe 25 shtator, për ata shfrytëzues të pensioneve të cilët deri më tani i kanë shfrytëzuar shërbimet e Eurostandard Bankës SHA dhe të cilët deri më 25 gusht nuk do të arrijnë të hapin llogari bankare në banka të tjera.

Në seancën e djeshme Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për pagesën e pagave për muajin gusht të vitit 2020 dhe e obligoi Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut për t’i dorëzuar të dhënat për pensionet deri tek bankat afariste më së voni deri më 25 gusht, ndërsa u rekomandoi bankave afariste nga 26 gushti të sigurojnë që pensionistët me pensionet e gushtit të mund të disponojnë përmes rrjetit të bankomateve dhe në rrjetin tregtar.

Rekomandohet bankat afariste përmes filialeve dhe ekspoziturave të bankave të sigurojnë pagesë me para të gatshme të pensioneve për klientët të cilët nuk shfrytëzojnë kartela, në katër grupe sipas këtij orari të përbërë sipas vlerës së pensionit: (e mërkurë) pagesa e pensioneve në vlerë deri në 11:00 denarë, (e enjte) pagesa e pensioneve në vlerë prej 11.001 denarë deri në 14:00, (e hënë) pagesa e pensioneve në vlerë prej 14.001 deri në 18.000 denarë, (e martë) pagesa e pensioneve në vlerë prej mbi 18.000 denarë.

Në këtë seancë, Qeveria i pranoi konkluzionet e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale se pagesa e rregullt e të drejtave financiare nga mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe familjet kujdestare për gushtin e vitit 2020 do të bëhet në 3 grupe (në ditët 2, 3 dhe 4 shtator), ndërsa pagesa shtesë do të bëhet më 11, 18 dhe 25 shtator, 2020, me anë të së cilës të dhënat për përdoruesit nga Bankat në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale do të dorëzohen më 7, 14 dhe 21 shtator 2020.

Qeveria gjithashtu e pranoi konkluzionin sipas të cilit Shoqata e Bankave të Maqedonisë në bashkëpunim me bankat tregtare të përgatisë për personat që nuk janë në gjendje të hyjnë fizikisht në bankë, një model të autorizimit për hapjen e një llogarie transaksioni dhe / ose lidhjen e tij me numrin social dhe për përdorimin e mjeteve nga të drejtat sociale dhe mbrojtja e fëmijëve, të cilat Banka Popullore e RMV-së dhe Ministria e Financave duhet të konfirmojnë nëse është harmonizuar me legjislacionin përkatës dhe aktet nënligjore.

Sipas konkluzioneve, Shoqata e Bankave të Maqedonisë të dorëzojë informacione për bankat tregtare që kanë lidhur marrëveshje me Postën e Maqedonisë, nëse këto marrëveshje janë të zbatueshme për pagimin e të drejtave financiare nga mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe familjet kujdestare, si dhe për të informuar se cilat banka planifikojnë të lidhin marrëveshje me Postën e Maqedonisë për të bërë pagesa për këta përdorues, përmes postës me dorëzimin e mjeteve deri në shtëpinë e tyre./MIA

Related Articles

Back to top button
Close
Close