LajmeMaqedoni

Ministria e Arsimit ka shpallur konkurset për bursa për nxënës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) informon se prej dje ka filluar aplikimi për fitimin e të drejtës së bursës për nxënësit për vitin shkollor 2020/2021. Konkursi është publikuar në internet faqen e MASH, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është 9 nëntori.

Përveç kategorive të zakonshme të bursave që janë ofruar deri më tani: bursa për mbështetjen sociale të nxënësve, bursa për nxënës të talentuar, nxënës të talentuar sportistë, fëmijët pa prindër, nxënës me nevoja të veçanta, nxënës të regjistruar në SHMSH “Akademia e Sporteve”, bursa për nxënësit romë dhe për studentë nga profesioni i hotelierisë dhe turizmit, për këtë vit shkollor Ministria e Arsimit dhe Shkencës siguroi disa kategori shtesë të bursave për studentët nga arsimi i mesëm profesional.

Mundësi për aplikim për bursë kanë nxënësit nga drejtimet makineri, bujqësore-veterinare, tekstile-lëkurë, elektroteknike dhe ndërtim-gjeodezike. Përzgjedhja e këtyre profesioneve është bërë në bazë të një hulumtimi mbi nevojën për aftësi në tregun e punës në Republikën e Maqedonisë të Veriut për vitin 2020, i realizuar në bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit. Rezultatet treguan mungesë të jashtëzakonshme të llojit të caktuar të personelit veçanërisht për nevojat e sektorit privat, të tilla si teknik mekanik, teknik ndërtimi, teknik elektrik, kamerier, kuzhinier, operator makinerie ndërtimi, për metal dhe saldator, kështu që bursat janë një stimulim shtesë për studentët e regjistruar tashmë që maksimalisht të përkushtohen në ndërtimin e kapaciteteve dhe aftësive të tyre profesionale, por edhe motiv për zgjedhjen e arsimit të mesëm profesional nga gjeneratat e ardhshme të nxënësve të shkollave të mesme.

Risi në procesin e dhënies së bursave të nxënësve këtë vit është se të gjithë kandidatëve u jepet mundësia të zgjedhin aplikimin e tyre së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme për të paraqitur ose në letër përmes arkivit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ose për të aplikuar në mënyrë elektronike përmes platformës së internetit www.konkursi .mon.gov.mk.

Përveç kësaj, përveç konkurseve për dhënien e bursave të nxënësve, informojnë se po zhvillohet konkurs për kthimin e mjeteve për instrumentin muzikor të blerë për vitin akademik 2020/2021, me të cilin 25 studentë të regjistruar në shkollat ​​e mesme shtetërore në të cilat zbatohen planet dhe programet për arti muzikor, i cili do të plotësojë kushtet e konkursit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të kthejë një pjesë të mjeteve për instrumentin muzikor të blerë në shumën prej 75 për qind të mjeteve të paguara, por jo më shumë se 100,000 denarë për instrument. Aplikimi zgjat 60 ditë nga dita e shpalljes së konkursit”, informon Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
Close
Close