MaqedoniTopLajm

Drejtori Abdush Demiri ,janë paguar kompenzimet për 14.196 qytetarë

Demiri u shpreh në rrjetin social facebook ku sqaroi:

”Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot bëri pagesë të rregullt të kompensimit me para për muajin Janarë 2021 për 14,196 përfitues, në bazë të falimentimit, tepricës teknologjike, sigurisë materiale, e gjithë kjo në përputhje me Ligjin e Punësimit dhe të Sigurimit në rast të Papunësisë dhe Ligjet e Sigurisë Materiale të Punëtorëve të Falimentuar.

Për këtë qëllim janë paguar 134.953.246,00 denarë.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија денес изврши редовна исплата на паричен надоместок за месец Jaнуари 2021 година на 14.196 корисници на паричен надоместок по основ на стечај, технолошки вишок,
материјално обезбедување, сето ова согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и Законите за материјално обезбедување на стечајните работници.”

За оваа цел беа исплатени 134.953.246,00 денари.

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
Close
Close