MaqedoniTopLajm

Policia e siguron vendvotimin pa ndërprerë deri në përfundimin e zgjedhjeve

Në zgjedhjet lokale sot, policia do të sigurojë vendvotime pa ndërprerë duke filluar nga ora 06:00 deri në 19:00 për kohëzgjatjen e votimit, pas mbylljes së vendvotimit dhe gjatë përmbledhjes së rezultateve dhe do t’i largojë të gjithë personat e paautorizuar nga objekti.

Policia e siguron këshillin zgjedhor deri në transferimin e procesverbalit dhe materialit zgjedhor tek Komisioni Komunal Zgjedhor, përkatësisht Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit.

Këshilli zgjedhor do të kujdeset për mbajtjen e rendit dhe qetësisë në qendrën e votimit dhe mund ta largojë çdo person i cili e prish rendin dhe qetësinë në qendrën e votimit. Anëtarët e këshillit mund të kërkojnë ndihmë nga policia për vendosjen e rendit në qendrën e votimit.

Kryetari ose zëvendëskryetari i këshillit zgjedhor mund të thërrasë policinë në vendvotim nëse është e nevojshme. Në ndërtesën dhe dhomën ku zhvillohet votimi dhe në afërsi të tij, bordi zgjedhor në bashkëpunim me policinë është i detyruar të heqë materialet propagandistike.

Policia në kërkesë të kryetarit ose zëvendëskryetarit të këshillit zgjedhor, është e detyruar të largojë personat e paautorizuar të pranishëm në ndërtesë dhe dhomën e votimit, si dhe personat e paautorizuar të pranishëm në ndërtesën ku zhvillohet votimi në distancë prej 100 metrave.

Këshilli zgjedhor mund ta ndërpresë votimin, nëse në vendvotim prishet rendi, derisa të rregullohet. Votimi gjithashtu mund të ndërpritet në rast të kushteve jo të volitshme të motit ose rrethanave emergjente. Këshilli zgjedhor do të përfundojë votimin nëse policia nuk siguron qasjen në qendrën e votimit, dhe ka pasur nevojë për këtë, ose nëse ajo është thirrur dhe nuk i është përgjigjur thirrjes. Nëse votimi ndërpritet për më shumë se një orë, votimi do të vazhdojë për aq kohë sa zgjati ndërprerja, por jo më shumë se tre orë. Arsyet e ndërprerjes së votimit dhe koha për të cilën është ndërprerë votimi shënohen në procesverbalin e Këshillit zgjedhor.

Në këto zgjedhje policia vazhdimisht do ta sigurojë edhe materialin e besueshëm zgjedhor.

Related Articles

Back to top button
Close
Close