LajmeMaqedoniTopLajm

FSSH: Reforma në kujdesin parësor shëndetësor

Baza e modelit të ri të reformës në kujdesin parësor shëndetësor është plotësim i pjesës së ndryshueshme të kapitullit përmes njohjes, evidentimit dhe vlerësimit të punës së mjekut të zgjedhur. Këto shërbime shëndetësore ofrohen nga mjeku i përzgjedhur edhe tani, por ato nuk njihen dhe regjistrohen në sistemin elektronik me kode të përshtatshme. Kjo do të thotë që për momentin risia është vetëm në mënyrën e regjistrimit të shërbimeve shëndetësore që kryejnë mjekët. Modeli i ri e parashikon strukturën e mëposhtme të shërbimeve shëndetësore: shërbimet themelore shëndetësore, – qëllime parandaluese, monitorimi i të sëmurëve kronikë dhe ndërhyrjeve shëndetësore. Për të gjitha këto shërbime shëndetësore do të përpunohen kode të veçanta, protokolle dhe udhëzime.

Këtë e kumtoi Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, duke theksuar se vazhdimisht është duke punuar në reforma me qëllim të përmirësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor parësor, si dhe ofrimit të një kujdesi gjithëpërfshirës shëndetësor parësor nga ana e punonjësit shëndetësorë në nivel parësor.

Nga fondi theksojnë se tashmë është përgatitur versioni i parë i Shifrarit të Shërbimeve Shëndetësore Themelore, i cili është zbatuar në “TerminIm”, me ç’rast nga 1 korriku në ditarin elektronik, mjeku i zgjedhur do të regjistrojë çdo shërbim sipas shifrës, si dhe të gjitha të dhënat sipas Ligjit për të dhënat shëndetësore. Çdo shërbim shëndetësor është i lidhur me një shifër specifike nga Kodi dhe një koeficient të duhur peshe. Në periudhën e provës nga tre deri në gjashtë muaj, jepen koeficientët e propozuar të cilët do të rishikohen sipas nevojës. Në këtë mënyrë, mjekët e zgjedhur e kanë mundësinë që t’i japin sugjerimet e tyre për ndryshimin ose prezantimin e shërbimeve të reja shëndetësore, përkatësisht shifrat, si dhe për ndryshimin e mundshëm të koeficientëve të peshës”, informojnë Fondi.

Në të njëjtën kohë, siç theksojnë, grupet e punës po punojnë intensivisht në përgatitjen e protokolleve për sëmundjet më të zakonshme, siç janë: nga fusha e mjekësisë së përgjithshme – për të rriturit janë parashikuar zonat – hipertension, hipotiroidizëm, diabeti, astma dhe SKOP: tek fëmijët janë parashikuar fushat e parandalimit të mbipeshës , deformime kurrizore; dhe nga veprimtaria e gjinekologjisë – kujdesi antenatal, kanceri i qafës së mitrës, planifikimi i familjes.

Prezantimi i modelit – modeli para mjekëve të përzgjedhur, ishte planifikuar të organizohej në disa panele diskutimesh në mars, por për shkak të gjendjes së pandemisë së koronavirusit, Oda e mjekëve, paraqitjen e propozim- modelit tek mjekët nga veprimtaria e mjekësisë së përgjithshme e organizoi përmes platformës Zoom nga 29 qershori deri më 3 korrik. Me këto tribuna, theksojnë nga Fondi, hapet procesi i përfshirjes së plotë të mjekëve të zgjedhur në përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor parësor dhe i inkurajojnë të gjithë mjekët e zgjedhur me mendimet, sugjerimet dhe propozimet e tyre të ekspertëve të përfshihen në mënyrë aktive në proces.

Rezultatet e reformave, theksojnë nga Fondi, çojnë në: përmirësimin e parandalimit në nivelin parësor të mbrojtjes shëndetësore; përcaktimin dhe zbatimin e standardeve për ofrimin e shërbimeve në përputhje me ilaçet e bazuara në prova – përgatitjen e udhëzimeve dhe protokolleve; inkurajimi i investimeve në burime teknike, materiale dhe njerëzore; inkurajimin e trajtimit të kushteve të caktuara në nivelin parësor dhe uljen e nivelit të referimit në një nivel më të lartë të kujdesit shëndetësor; një numër më i madh i mjekëve të përgjithshëm të specializuar në mjekësinë familjare; inkurajimi i realizimit të shërbimeve të caktuara shëndetësore nga infermieret dhe lehtësimin e punës administrative.

Bartës të procesit të zbatimit të reformave në kujdesin parësor shëndetësor janë Ministria e Shëndetësisë, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore dhe fusha profesionale. Procesi mbështetet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe sipas rekomandimeve nga hulumtimet e mëparshme dhe proceset e bëra nga agjencitë globale dhe organizatat vendase (Banka Botërore, UNFPA, HERA, etj.).

Përgatitjet dhe procesi i reformës së kujdesit parësor shëndetësor kanë filluar që nga fundi i vitit 2018. Diskutimet e ekspertëve për projekt modelin filluan në tetor 2019 me Ministrin e Shëndetësisë dhe drejtorët e Fondit. Në Nëntor 2019, modeli u diskutua me përfaqësuesit e Odës së mjekëve, SHMPRM, Shoqatës së Mjekëve të Mjekësisë Familjare, Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë, Departamentit të Mjekësisë Familjare, Shoqatës së Gjinekologëve privatë – obstetër, etj. Për më tepër, pasuan konsultimet me përfaqësuesit e OBSH-së dhe Bankës Botërore, dhe rrjedha e reformave u paraqit para një publiku më të gjerë në Forumin e Shëndetit 2020, informojnë nga Fondi dhe potencojnë se reforma nuk fillon më 1 korrik të vitit 2020, por në të është punuar që nga fundi i 2018, dhe është diskutuar disa herë para përfaqësuesve të zgjedhur të të gjitha shoqatave të mjekëve të kujdesit parësor.

Në krijimin e modelit të reformës përfshihen 89 përfaqësues nga 20 institucione dhe organizata, 35 prej të cilëve janë mjekë të zgjedhur. Për atë qëllim, janë formuar disa grupe pune, të cilat koordinohen nga një grup mbikëqyrës dhe kanë punuar që nga fundi i nëntorit 2019. Anëtarët e grupeve të punës emërohen nga Ministri i Shëndetësisë, me propozimin e Odës së mjekëve, SHMPRM-së, Shoqatës e Mjekëve të Mjekësisë Familjare, Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë, Shoqatës së Gjinekologëve privatë – Obstetrikë, Departamentit të Mjekësisë Familjare, Klinikave Universitare, Odës së Punonjësve shëndetësorë, Ministrisë së Shëndetësisë, TerminIm, Fondit dhe koordinatorit kombëtar të OBSH-së, qëndron në kumtesën e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. 

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
Close
Close