MaqedoniTopLajm

Hoxha : Qeveria e RMV-së u del në ndihmë prodhuesve të duhanit

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përsëri u doli në ndihmë prodhuesve të duhanit.
Në seancën e sotme, u mor vendim për të aprovuar fonde në vlerë prej 100,000,000.00 denarë, para të destinuara për SHA Kombinati i duhanit Prilep, si fonde shtesë për pagesë në kohë të tepricës së duhanit të blerë nga korrja e vitit të kaluar. Kombinati i duhanit Prilep, si një kompani me pronësi mbizotëruese shtetërore, mori përsipër detyrimin për të blerë pjesën më të madhe të 700 tonëve të duhani tepricë të prodhuar. Për këtë qëllim, Qeveria siguroi fonde nga buxheti i shtetit, përmes programit Covid. Këto fonde do të transferohen në llogarinë e Kombinatit të duhanit, të cilat, pastaj në intervalin më të shkurtër të mundshëm, do t’u paguhen prodhuesve të duhanit.
Në në të gjitha takimet me prodhuesit dhe kompanitë grumbulluese të duhanit, sinqerisht jam angazhuar për gjetjen e një zgjidhjeje të përbashkët dhe pikërisht kjo ka dhënë rezultat real, teprica e duhanit që do të grumbullohet plotësisht. Nesër skadon afati i zgjatur për blerjen e duhanit të tepërt, me të cilin merr fund të suksesshëm blerja nga korrja e vitit 2020.
———
Владата на Република Северна Македонија повторно им излезе во пресрет на тутунопроизводителите.
На денешната седница донесена е Одлука за одобрување на средства во износ од 100.000.000,00 денари, наменети за Тутунски комбинат АД Прилеп како дополнителни финансиски средства за навремена исплата на откупениот вишок на тутун од ланската реколта. Тутунски комбинат Прилеп како компанија со доминантна државна сопственост, ја превзема обврската да откупи најголем дел односно 700 тони од произведениот вишок на тутун. За таа намена, Владата обезбеди средства од државниот буџет, преку Ковид програмата. Овие средства ќе се префрлат на сметката на Тутунски комбинат, а потоа во најкус можен интервал ќе им бидат исплатени на тутунарите.
На сите состаноци со тутунопроизводителите и откупувачите, искрено се залагав за изнаоѓање на заедничко решение и тоа ни донесе реален резултат, вишокот на тутун да биде целосно откупен.
Утре истекува продолжениот рок за откуп на вишок тутун, со што откупот од реколтата 2020 година, на крајот добива успешен завршеток.

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
Close
Close