MaqedoniTopLajm

Enti i Revizionit: Deri më 30 tetor pjesëmarrësit në zgjedhje të dorëzojnë raporte për donacionet

Të gjithë pjesëmarrësit në Zgjedhjet Lokale 2021 janë të obliguar që një ditë pas përfundimit të fushatës zgjedhore, gjegjësisht një ditë para rrethit të dytë të votimit – 30 tetor të këtij viti, të përgatisin dhe deri te Enti shtetëror i auditimit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të dorëzojnë Raport me formularin për donacionet e pranuara në llogarinë transaksionale për financimin e fushatës zgjedhore, thekson Enti Shtetëror i Revizionit.

Për këtë, siç thonë, ESHA më 30 tetor do të sigurojë funksionimin e rregullt të Arkivit për pranimin e raporteve nga ora 24:00, dhe në të njëjtën kohë do të sigurojë pranim elektronik në adresën zyrtare të EShR-së: [email protected] gov.mk.

“Theksojmë se Raportin me formularin për donacionet e pranuara në llogarinë transaksionale për financimin e fushatës zgjedhore, pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore është i obliguar ta përgatisë në formularin e përcaktuar nga Ministri i Financave, gjegjësisht në pajtim me Rregulloren për formularin, për raportin me specifikimin e shpenzimeve për të hyrat dhe shpenzimet në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore dhe raportin për donacionet e pranuara në llogarinë transaksionale për financimin e fushatës zgjedhore, theksojnë nga ESHA.

Pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje, shtuan ata, është edhe Udhëzimi për plotësimin e formularit të raportit.

“Subjektet politike janë të obliguara që këto raporte t’i publikojnë në ueb-faqet e tyre, theksojnë nga ESHA.

Related Articles

Back to top button
Close
Close