LajmeMaqedoniTopLajm

Hulumtimi: Mbizotëron dhuna në shkollat e RMV-së, por fëmijët ose nuk e njohin ose nuk e denoncojnë

Dhuna mbretëron në shkolla, veçanërisht në shkollat ​​fillore – konfirmojnë 43,4% e nxënësve në hulumtimin për ndërgjegjësimin e fëmijëve për të drejtat e tyre të realizuar nga Fondacioni “Hapi pas Hapi” dhe Avokati i Popullit. Dhuna verbale është forma më e zakonshme e dhunës dhe viktimat janë fëmijë nga familje të varfra, ata me aftësi të kufizuara dhe nxënësit më të qetë. Arsyet e dhunës janë xhelozia, shfaqja e forcës dhe dominimi ndaj të tjerëve. Kryesisht djemtë janë autorë të dhunës dhe shumë prej viktimave nuk dinë si të veprojnë.

“Shpresojmë që ky hulumtim dhe rekomandimet e dhëna nga ekspertët të arrijnë tek prindërit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Byroja për Zhvillimin e Arsimit të punojnë me fëmijët dhe për të prezantuar programe dhe përmbajtje që do të nënkuptojnë edukim më të madh për fëmijët, dialog, njohja më e madhe e fëmijëve me konventën dhe sigurisht inkurajimin e fëmijëve që të raportojnë raste të tilla”, thotë Vaska Bajramovska Mustafa, zëvendës avokati i popullit.

Një numër i madh fëmijësh janë gjithashtu viktima të dhunës në internet, por ata nuk janë as të vetëdijshëm për këtë, sepse nuk mund ta njohin atë.

“Fëmijët fillimisht thonë se nuk përjetojnë dhunë në internet, por kur i pyesim më hollësisht nëse kanë marrë ndonjë foto apo mesazh të pahijshëm, thonë se kanë, por nuk e konsiderojnë dhunë. Kjo është shqetësuese”, thotë Natasha Angjeleska, menaxhere e projektit të projektit “Fëmijët në radhë të parë”.

Këtë vit në Avokatin e Popullit kanë mbërritur 191 ankesa për shkelje të të drejtave të fëmijëve. 20 Nëntori është Dita Botërore e Fëmijëve dhe këtë vit shënohet 30 vjetori i ratifikimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe 30 vjetori i punës së UNICEF-it në vend.

Kujtojmë se trafikimi, abuzimi seksual, dhuna, mbrojtja sociale, arsimimi, legjislacioni, hartimi i politikave dhe zbatimi i tyre, varfëria, diskriminimi, janë vetëm disa nga fushat ku Maqedonia e Veriut nuk i ka punët mirë me fëmijët dhe të drejtat e tyre, për të cilat vendi duhet të merr masa dhe të punojë shumë. Këto mes tjerash janë konstatuar në Raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023 mbi në rrugën e RMV-së drejt integrimit evropian.

Raporti thekson se masa të ndryshme legjislative, institucionale dhe politike mbrojnë të drejtat e fëmijëve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe acquis-in e BE-së. Megjithatë, nevojitet kornizë më e mirë legjislative, më shumë fonde dhe më shumë burime njerëzore në shumicën e sektorëve.

“Nevojiten reforma të mëtejshme dhe bashkëpunim më i mirë ndërinstitucional për të garantuar respektimin e të drejtave të fëmijëve për arsim, shëndetësi, mbrojtje nga dhuna, mosdiskriminimi dhe të tjera”, thekson Raporti.

Theksohet se përgatitja e një plani kombëtar veprimi për fëmijët u vonua.Top24

Related Articles

Back to top button
Close
Close